Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Ringmus welkom bij Boermarke

Zaterdag 10 maart 2018 organiseerde de Boermarke Oosteinde van Norg haar traditionele snoeidag.Ca. 25 vrijwilligers staken de helpende hand uit deze dag. Speciaal item op deze dag was het ophangen van 65 nestkastjes op en rond de es aan de zuidkant van Norg.
In het kader van de bescherming van Akker en Weidevogels hadden de Boermarken Oost – en Westeind van Norg en de Wilbeheer Eenheid “de Lebbestaok” subsidie ontvangen van Agrarische Natuur Drenthe voor de bescherming van Akkervogels en in dit geval speciaal voor de ringmus. Voor de ontvangen subsidie heeft men bij de zorgboerderij van Promens Care in Peest nestkastjes laten maken die dus zaterdag zijn opgehangen.
Waarom op en rond de es aan de zuidkant van Norg, omdat hier door enkele agrariërs al een aantal jaren akkers worden ingezaaid met graan die niet geoogst mogen worden en met name deze akkers vormen in de wintermaanden een rijk gevulde dis voor deze akkervogels. Ook de afgelopen koude weken kon men hier duizenden akkervogels waarnemen. Nu maar hopen dat er dit voorjaar gebruik zal worden gemaakt door deze vogels van de aangeboden woonruimte. Zaterdag de 17e maart was men weer in touw, nu werden er eendenkooien geplaatst.

Ringmus